En gammel støvete bok. Hvem leser Bibelen nå til dags? Noen tenker på det som en eventyrbok, andre tenker på den som et litterært mesterverk. Hvem skrev Bibelen? Og hvorfor? For kristne er Bibelen en sterk kilde til inspirasjon for livet. Ingen kan nekte for at Bibelen har en enorm innflytelse på vår verden. Men hvordan ser dette ut? Og hva får du ut av å lese en bok som er over 2000 år gammel?

Bibelen - En samling bøker

Mange synes Bibelen er kjedelig lesning, noe som er forståelig. For det første er Bibelen en rik og variert samling av eldgamle bøker, brev, dikt og historiske fortellinger. Så det er ikke en vanlig, spennende bok du kan ta ut av hylla og lese fra perm til perm. Hver eneste bok i Bibelen forteller sin egen historie, samtidig som hver eneste bok berører en liten del av en større historie.

I fortiden var de fleste mennesker analfabeter, og de var vant til at Bibelens bøker ble lest høyt i synagogen eller i kirken, før de ble diskutert. Kanskje vi kan si at Bibelen på noen måter er en form for veldig konsise oppsummeringer som setter tankene i gang – i tillegg til å være historiefortelling, bønner, lovprisninger, lære, profetier og så videre.

Selv om de fleste menneskene verden rundt nå kan lese og skrive, er ikke lesing alles favorittaktivitet. Er du ikke en leser? Da kan det være fint å for eksempel engasjere seg i diskusjoner om Bibelen eller lytte til podkaster. Her er noen eksempler:

Hva handler Bibelen egentlig om?

La oss gå tilbake til begynnelsen et øyeblikk. Innholdet:

I et nøtteskall handler Bibelen om det store spørsmålet: Hvem er Gud? Gjennom historier om verdens skapelse, Guds relasjon til mennesker, det jødiske folket, Jesus og hans rolle og om verdens fremtid, får vi innblikk i alle fasettene av Gud. Vil du vite mer om Gud? Da er Bibelen et godt sted å begynne!

Selv om det ved første øyekast ser ut som et komplisert bibliotek, er det en rød tråd i Bibelen. For at du skal kunne følge denne, starter jeg med å gi deg en oversikt.

Bibelens struktur

Bibelen er delt inn I to deler. Det gamle testamentet med 39 bøker og Det nye testamentet med 27 bøker. Den romersk-katolske kirke har i tillegg syv ekstra bøker som de anerkjenner som en del av Det gamle testamentet. Disse kalles de apokryfiske bøkene.

Det gamle testamentet (GT)

Det gamle testamentet begynner med skapelsen av jorden og menneskene. De første fem bøkene forteller at israelsfolket er fanget som slaver i Egypt, og hvordan Gud befrir dem fra fangenskapet og gir dem landet Israel. Gjennom hele denne reisen, er forholdet mellom Gud og menneskene turbulent.

I GT ser vi derfor mange ulike sider av Gud. Både kjærlig og tilgivende, men vi ser også en Gud som straffer. Den røde tråden er likevel hele tiden Guds trofasthet mot sitt folk. Det er alltid håp. Mange fremtidsløfter gis i GT om frelseren Gud skal sende, Messias, som skal gjenopprette forholdet mellom Gud og menneskene en gang for alle.

Det nye testamentet

Det nye testamentet fokuserer på Jesus. Jesus, etter oppstandelsen fra de døde, blir av sine etterfølgere sett på som oppfyllelsen av alle profetiene i Det gamle testamentet. Hans ankomst snur alt på hodet. Jesus er frelseren som gjenoppretter forholdet mellom Gud og menneskene.

I de første bøkene, også kalt evangeliene, kan du lese i detalj alt Jesus sa og gjorde. Øyevitner forteller om hans fødsel, hans oppdrag, hans lidelse og død. Men skribentene stopper ikke med Jesu død. Ifølge dem sto Jesus opp igjen fra døden og ble levende igjen. Og dette mirakelet forandrer verden for alltid.

NT er videre fylt med brev og fortellinger av og om Jesu etterfølgere. Her kan du lese mange tips for livet, hvordan man skal være troende sammen, advarsler, heiarop og også en del om hvordan fremtiden skal bli.

Hva er den røde tråden i Bibelen?

Om du leser hele Bibelen, vil du oppdage en rød tråd: Guds kjærlighet til menneskene. GT viser hvordan Gud skapte menneskene og hadde en plan med dette, og at Gud gleder seg over dem. Men i mange av historiene ser du også at menneskene vil gå sin egen vei og forlater Gud. Men Gud lar dem ikke bare gå. Han fortsetter å gi håp, og gjennom hele historien er det noen mennesker som følger ham. I GT er det også mange profetier. Disse handler om at Gud skal sende en frelser for å befri menneskene fra denne verdens ondskap.

Kristne tror at Gud valgte å vise sin evige kjærlighet til menneskene ved å sende Jesus til jorden. De tror at Jesus er Guds sønn og frelseren som de har ventet på så lenge.

Jesus kom som en redning for alle oss mennesker som er infisert av hva Bibelen kaller «synd». Ingen mennesker er feilfrie, og vi trenger tilgivelse. Det gir Gud oss gjennom Jesus. I tillegg Jesus viste oss gjennom ord og gjerninger hvordan vi mennesker skal vise omsorg for hverandre. Du kan lese hvordan han sa at han var Guds sønn, og hvordan dette radikale budskapet kostet ham livet. Hans etterfølgere skriver om hvordan de møtte ham etter at han hadde stått opp igjen. De første bøkene i NT kalles evangelier. Ordet evangelium betyr “gode nyheter”. Kristne sier at det alltid finnes håp, og at Guds kjærlighet gir håp til alle.

Hvem skrev Bibelen?

Bibelen ble skrevet av 40 ulike forfattere i en periode på rundt 1500 år. Forfatterne er alle ulike: fiskere, leger, bønder, prester, diktere og profeter. Navnene på noen av dem er Jeremia, David, Johannes og Paulus. Andre bøker har navn etter en person (f.eks. Ester), men er en biografi som ble nedskrevet av en ukjent person.

Bibelens bøker ble skrevet av mennesker. Mennesker som ser ut til å ha erfart noe med Gud. Samtidig var de helt vanlige folk som du og jeg. De fleste kristne tror at Gud inspirerte forfatterne til å skrive bøkene i Bibelen.

Hvilke historier fra Bibelen er mest kjent?

Selv om du aldri har lest Bibelen, kjenner du mest sannsynlig noen historier fra den. For eksempel historier om Jesus. Vi feirer Jesu fødsel i julen og hans død og oppstandelse i påsken. Men også andre feiringer og høytider som karneval og pinse kommer fra bibelske historier. I forbindelse med feiringer hører du kanskje bruddstykker av disse historiene.

Men mange historier fra Det gamle testamentet er også mer velkjente enn du kanskje tror. Tenk på filmen Prinsen av Egypt, som omhandler historien om Moses. Eller musikalen om Josef som blir solgt som slave av brødrene sine, og senere blir en viktig leder i Egypt. Historien om David og Goliat er også velkjent. Mange uttrykk og ordtak kommer også fra Bibelen. For eksempel har de følgende uttrykkene fra dagligtalen sin opprinnelse fra Bibelen:

Hvor viktig er Bibelen for kristne?

Bibelen er den viktigste boken i kristen tro. Kristne tror at Bibelen er en hellig bok, og at forfatterne av den ble inspirert av Gud. Mange kristne har mange bibler hjemme og oppmuntrer hverandre til å lese den regelmessig. I kirken er det alltid noen som leser fra Bibelen og noen som forklarer teksten for tilhørerne.

Bibelen har også spilt en viktig rolle i samfunnet vårt i flere århundrer. Vi ser at dette blir reflektert i lovgivning, kunst, filosofi og språk. I Europa blir Bibelens innflytelse stadig mindre. I Asia, Afrika og Latin-Amerika får Bibelen derimot større og større påvirkning.

Er Bibelen sann?

Det avhenger av hva du mener med ordet «sann». Bibelen er for eksempel ikke en vitenskapsbok som gir detaljerte fakta om alt innenfor naturvitenskapen. Samtidig tror vi at Bibelen er sann og formidler Guds evige sannheter til mennesket. Det er viktig å være bevisst på at når vi leser Bibelen, har vi på oss vår tids linser. Dermed kan det som virker å være en feil i Bibelen, heller være at vi fortolker den historiske konteksten feil – eller misforstår sjangeren det er skrevet i. Kanskje et av de mest kjente eksemplene på dette er skapelsesfortellingen helt i starten av Bibelen. Forteller det oss at jorden og alt på den ble skapt på seks dager? Eller er det poesi som billedliggjør en skapelsesprosess over lenger tid – med Gud som skaper?

Som med alle historiske skrifter er det klokt å nærme seg teksten med ydmykhet og nysgjerrighet – hva kan forfatteren ha ment da det ble skrevet? Og hva er sammenhengen det ble skrevet i? Så er det uenighet mellom kristne hvordan man skal forstå og tolke Bibelen. Det viktigste er at vi tror Bibelen er Guds ord og formidler de sannheter vi trenger for å leve et liv som Guds barn, i fellesskap med andre mennesker.

Hvorfor skal jeg begynne å lese Bibelen?

Du kan begynne å lese Bibelen fordi du er interessert i historie, litteratur eller religion. Bibelen er også et godt speil dersom du ønsker å bli bedre kjent med deg selv. Grunnen til at de fleste leser Bibelen er fordi de ønsker å lære mer om Gud, og ikke minst Jesus. Hvor ble han født og hvor vokste han opp? Hvem var vennene hans? Hvilke opplevelser hadde han? De ønsker å lese om miraklene han utførte, og om diskusjonene han hadde med de religiøse lederne i landet. Mange ønsker også å lese det Jesus sier om livet og lære av det.

Men Bibelen forteller også om den voldelige henrettelsen av Jesus og hvordan vennene hans kom seg gjennom dette. Etterfølgerne til Jesus skriver om hvordan Jesus ble levende igjen, og om den enorme innflytelsen dette hadde på livene deres. Hele grunnen til at noen av bøkene i Bibelen ble skrevet, er at de ønsket at alle skulle få vite om Jesu oppstandelse og hva det betydde for alle mennesker.

Bibelen er full av vakre avsnitt som kan hjelpe deg når du tar viktige avgjørelser i livet. Mange kristne får styrke gjennom Bibelen og finner håp i den måten Gud ser på mennesker, og dermed også dem selv.

Hvordan er det best å lese Bibelen?

Om du ikke kjenner Bibelen, kan den være forvirrende. Mange kjenner at de står fast når de prøver å lese Bibelen som en vanlig bok, fra begynnelse til slutt. Kanskje gir de opp etter de første bøkene fordi de mangler sammenhengen. Men Bibelen er et bibliotek med mange forskjellige bøker. Hver eneste bok har en bestemt hensikt og er skrevet på en bestemt måte. Noen bøker er historiske fortellinger, noen er poetiske og andre er brev. Den beste måten å lese Bibelen på er derfor steg for steg. Les den i små porsjoner, og tenk på det du har lest.

Ofte anbefales det å begynne med evangeliene, for eksempel Markus’ eller Johannes’ evangelium, som første bok man leser i Bibelen.

Hvorfor er det så mange språk og oversettelser?

I de første århundrene etter Kristi fødsel hadde ingen sin egen bibel. I år 400 ble Bibelen for første gang oversatt fra originalspråket til latin. Siden bare de med høyere utdannelse og presteskapet kunne lese og skrive, betydde dette at vanlige folk måtte stole på at andre forklarte tekstene for dem. På denne måten fikk kirken stor innflytelse på hva folk fikk høre og ikke høre fra Bibelens tekster.

Rundt år 1500 kom de første oversettelsene av Bibelen til engelsk ved William Tyndale og til tysk ved Martin Luther. Boktrykkerkunsten var nå oppfunnet, og dette gjorde at de nye oversettelsene spredde seg raskt.

Den komplette Bibelen har blitt oversatt til minst 694 språk, og deler av den til mer enn 2000 språk. I dag kan nesten alle mennesker få tak i en bibel, og de finnes i alle slags former, størrelser og design. Mange kristne tenker at det er viktig at alle kan forstå Bibelen og lese den på sitt eget språk. Gjennom å lese selv forstår du bedre hvem Gud er og lærer ham å kjenne.

Så hvilken bibeloversettelse skal jeg velge?

Det finnes mange ulike bibeloversettelser på norsk. Om du akkurat har startet å lese Bibelen, er det best å velge en enkel oversettelse, for eksempel Hverdagsbibelen eller Bibelen i kortversjon. Disse oversettelsen har forenklet språk og er lette å lese. Men disse oversettelsene er ikke helt nøyaktige, og noen ganger kan noen poenger forsvinne.

Oversettelser som Bibelselskapets versjon fra 2011, Norsk Bibel og Bibelen Guds Ord er mer bokstavelig oversatt. Disse er nærmere kildematerialet, men kan derfor være vanskeligere å lese. Du må selv avgjøre hva du liker best. Et godt tips er å bruke bibelappen fra YouVersion der du kan se flere bibeloversettelser parallelt.

Bibelen virker kanskje som en gammel støvete bok, men ingenting er slik det ser ut ved første øyekast. Boken er full av historier og inspirasjon som fortsatt er relevante i dag.

Mer om Bibelen

Vil du lære mer om Bibelen, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Prøv en av våre leseplaner i YouVersion.