Dager med Jesus

Home | Blogg | Dager med Jesus

Hva er dager med Jesus?

MentorLink International og JESUS Film Project har samarbeidet med å utvikle “Dager med Jesus”. En serie med 40 videoklipp fra The JESUS Film, som kan styrke deg i din vandring med Gud.

Videoklippene er kombinert med tankevekkende spørsmål til refleksjon, diskusjon.

Se og reflekter over de livsforandrende møtene Jesus hadde med mennesker.

Slik kan du bruke dager med Jesus

Se denne videoen:

 


Dager med Jesus

01: Begynnelsen Johannes 3:16-17
02: Mirakelfødsel  Lukas 1:3 – 2:18
03: Jesu dåp  Lukas 3:1-23
04: Ekte ydmykhet  Lukas 18:10-14
05: Mirakelfangst  Lukas 5:4-11
06: Vekke opp døde  Lukas 8:41-56
07: Utvelgelsen av de 12  Lukas 5:27-28; 6:12-16
08: Salig-prisningene Lukas 6:17-23
09: Bergprekenen Del 1  Lukas 6:24-27
10: Bergprekenen Del 2  Lukas 6:27-42
11: Tilgitt og korrigert Lukas 7:36-50
12: Johannes’ spørsmål Lukas 7:18-23
13: Lignelsen om såmannen Lukas 8:4-15
14: Stormen  Lukas 8:22-26
15: Den besatte  Lukas 8:27-39
16: Metter 5000  Lukas 9:11-17
17: Jesu sanne identitet  Lukas 9:18-22
18: Bønnen “Vår Far”  Lukas 11:1-4
19: Bønn og bekymring  Lukas 11:9-13; 13:22-28
20: Barmhjertige samaritan  Lukas 10:25-37
21: En blind blir seende  Lukas 18:25-43
22: Sakkeus  Lukas 19:1-10
23: Triumferende inntog  Lukas 19:28-41
24: Pengenes betydning  Lukas 19:45 – 21:4
25: Jesu autoritet  Lukas 20:1-26
26: Siste måltid  Lukas 10.25-37
27: Samtale på øvre sal  Lukas 22:26-38
28: Fornektelsen  Lukas 22:40-65
29: Rettergangen Lukas 22:63-71
30: Korsfestet Lukas 22:25-43
31: Jesu død Lukas 23:44-56
32: Han er oppstått! Lukas 23:56 – 24:50
33: Invitasjonen Romerne 3:23; 5:8; 6:23
34: Misjons-befalingen  Matteus 28:18-20


Dager med Jesus – Nåde

01: Respons på nåden  Lukas 8:41-56
02: Tilgivelse og nåde Lukas 7:36-50
03: Nådens gjerninger  Lukas 10:25-37
04: På leting etter nåde Lukas 18:35-43
05: Nådens bevis  Lukas 19:1-10
06: Nåden på korset  Lukas 23:39-56