Den tilkalte – en bloggpost om Den hellige ånds vesen

Home | Blogg | Den tilkalte – en bloggpost om Den hellige ånds vesen

Av: Petter Olsen

Jeg fikk se mer av Den hellige ånds vesen i dag, for å si det litt høytidelig.

På regionårsmøtet til Norsk Luthersk Misjonssamband, i det nær fullsatte idrettsanlegget Nye Loen på Nærbø, talte Fjellhaug-professor Sverre Bøe over Johannes 15,26-27, der uttrykket “parakletos” er brukt på gresk. På norsk (NB 1988) er det oversatt med “talsmannen”:

“Når talsmannen kommer (…)”, sier Jesus.

Den tilkalte

Ifølge Sverre Bøe vil en direkte oversettelse av ordet “parakletos” være “den tilkalte”, og det var dette som satte tankene mine i sving.

Noen kapitler lengre bak, i kap. 20, gir Johannes en gripende beskrivelse av møtet mellom Maria Magdalena og den oppstandne Jesus. Når det går opp for Maria at det faktisk er Jesus som snakker til henne i hagen, virker det som om hun, naturlig nok, gjør mine til å omfavne ham. Da sier Jesus det som kan virke hardt og som vi lett kan stusse over (v.17):

“Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke fart opp til Faderen!”

Som Studiebibelen påpeker, var ikke frelsesverket fullført før Jesus hadde båret sitt blod fram for Gud (Hebr 9,12). Derfor kunne han ikke bli holdt tilbake.

Den hellige ånds gjerning

På tribunen i Nye Loen, mens ryggen verket på grunn av manglende støtte, kom denne scenen mellom Jesus og Maria Magdalena for meg. Kanskje Jesus, når han på en måte irettesetter Maria, tenker på det som skulle bli Den hellige ånds gjerning. I kapittel 14 hos Johannes, fra v. 16, har Jesus for kort tid siden trøstet disiplene med at

“jeg vil be Faderen, og han skal gi dere enn annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetenes Ånd (jf. 15,26), som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.”

Og i kap. 16, fra v.7, utdyper han blant annet med at Ånden skal (v.14)

“herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere”.

“Jeg vil be”, og Faderen “skal gi dere”, sa altså Jesus. Slik skulle Den hellige ånd bli “den tilkalte” både for Maria Magdalena og for oss som lever 2000 år senere.

“Salige er de som ikke ser (rent fysisk, med det blotte øye, min anmerkning), og likevel tror, sier Jesus i Joh 20,29.

Takket være Den tilkalte.


Vil du utforske hva som kan gi livet mening?

Da kan omGud.net og videoserien «Velkommen hjem» være et bra sted å begynne!