Du og Gud

Home | Du og Gud

På samme måte som at vi har fysiske lover som regulerer universet, så finnes det åndelige lover som styrer og regulerer ditt forhold til Gud.

1. Gud elsker deg og tilbyr en fantastisk plan for ditt liv

Guds kjærlighet

” For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”
(Johannes 3:16)

Guds plan

Jesus sier: Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod
(at det skulle være rikt og meningsfullt).
(Johannes 10:10)

Hvorfor er det slik at de fleste ikke opplever liv i overflod? Fordi…

2. Mennesket er syndig og adskilt fra Gud. De kan ikke erfare Guds kjærlighet.

Mennesket er syndig

”Alle har syndet og mangler Guds herlighet”
(Romerne 3:23)

Mennesket ble skapt til å ha fellesskap med Gud, men på grunn av sin gjenstridige vilje valgte de å gå sin egen vei, og fellesskapet med Gud ble brutt.

Denne viljen, kjennetegnet av aktivt opprør eller passiv likegyldighet, er et bevis på det Bibelen kaller synd.

Mennesket er adskilt

”Syndens lønn er døden (åndelig adskillelse fra Gud).
(Romerne 6:23)

omGud-ill1

Dette diagrammet illustrere hvordan Gud er hellig og mennesket er syndig.

 

En dyp kløft skiller de to.

Pilene illustrerer at menneske kontinuerlig prøver å strekke seg mot Gud og overflodslivet gjennom sin egen innsats, slikt som et god liv, filosofi, eller religion – men de er dømt til å mislykkes.

Den tredje loven forklarer den eneste måten å bygge bro over kløften…

3. Jesus Kristus er Guds eneste løsning på menneskenes synd.

Han døde i vårt sted

”Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere”.
(Romerne 5.8)

Han stod opp fra de døde

”Kristus døde for våre synder..
han ble begravet…
han stod opp den tredje dagen som skriftene har sagt…
Han viste seg for Peter og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre…”
(1. Korinterbrev 15:3-6)

Han er den eneste veien til Gud

”Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg”
(Johannes 14:6)

Dette diagrammet viser at Gud har bygget bro over kløften som skilte oss fra ham.

Dette diagrammet viser at Gud har bygget bro over kløften som skilte oss fra ham.

Det gjorde han ved å sende sin Sønn Jesus Kristus, for å dø på korset i vårt sted, for å betale prisen for våre synder.

Men det er ikke nok å bare kjenne disse tre lovene.

Og det bringer oss over til det fjerde punktet…

4. Hver enkelt av oss må ta imot Jesus Kristus som frelser og Herre.

Vi må ta imot Kristus

”Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.”
(Johannes 1:12)

Vi tar imot Kristus ved tro

”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.”
(Efeserne 2:8,9)

Når vi tar imot Kristus, opplever vi en ny fødsel

”Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.”
(Johannes 3:3)

Vi tar imot Kristus gjennom personlig invitasjon

Jesus sier: Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham.”
(Johannes åpenbaring 3:20)

 

Hvis du tror disse tingene er sanne for deg, vil vi oppfordre deg til å komme til ham og gi livet ditt til ham.


Du finner flere nettkurs om Gud på kurs.omGud.net