Et intervju med Gud (tekst versjon)

Home | Et intervju med Gud | Et intervju med Gud (tekst versjon)

Jeg drømte at jeg intervjuet Gud

Jeg så på de store fjellene og
oppdaget hans geniale håndverk.

Jeg så på solnedgangens ufattelige skjønnhet,
og med mye ærefrykt tenkte jeg på hvordan Gud er.
Jeg hadde ett stort spørsmål jeg ville stille.

Jeg vendte meg mot ham,
men kunne ikke se på Gud
fordi han bodde i et utilnærmelig lys

Så jeg ropte ganske enkelt ut:
”Hvorfor finnes det lidelse og død”

Han svart meg fra sitt Ord:
” Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden.
Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet.”

Så sa han: ”Den sjelen som synder, skal dø”.
Jeg spurte ham hva synd var, og han svarte;
”Synd er å bryte Loven”.

Så forkynte han Loven (De ti bud):

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2. Du skal ikke lage deg avguder.
3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.
4. Hold hviledagen hellig.
5. Hedre din far og din mor.
6. Du skal ikke drepe.
7. Du skal ikke bryte ekteskapet.
8. Du skal ikke stjele.
9. Du skal ikke tale usant.
10. Du skal ikke begjære.

Deretter så jeg Jesu ord:

“Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.” Matteus 5:28

Og Den hellige skriftens ord:
”Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med..” 1. Korinterbrev 6:9

og

“Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.” Åpenbaringen 21:8

Det gikk plutselig opp for meg
at jeg hadde brutt Guds Lov mange ganger
Og ville bli dømt til helvete på dommens dag.

Ikke bare hadde Gud sett hver eneste av mine synder,
men min egen samvittighet fordømte meg.

Da jeg spurte Gud hva jeg skulle gjøre, svarte han:
”Jeg sendte ikke sønnen min for å fordømme…”

Da forstod jeg at Gud er så glad i meg
at han selv sørget for min tilgivelse.
Jesus led og døde for meg.

Han tok min straff på seg selv:

”Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.”

Vi brøt Guds Lov (De ti bud),
og Jesus betalte hele boten.

“Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss
mens vi ennå var syndere”
Så stod han opp fra de døde og vant over døden.

Plutselig våknet jeg fra drømmen
og innså at jeg måtte ta et valg.

Jeg kunne fortsette med å drømme at Gud ikke er sint på synden
og ende opp i helvete for alltid.

eller

Jeg kunne vende om og stole på Jesus Kristus som min Herre og Frelser
og ta imot det evige livet som Guds gave.

Du har det samme valget.


Du finner flere nettkurs om Gud på kurs.omGud.net