Fool Me Once – lar du deg lure?  

Home | Blogg | Fool Me Once – lar du deg lure?  

Fool Me Once – en serie på Netflix

Mot slutten av januar 2024 ligger Fool Me Once på andreplass på Netflix sin liste over populære serier i Norge. Det er en underholdende serie, men jeg håper du ikke bare grubler på hvem som har gjort hva mot hvem når du ser den. Den tar nemlig opp viktigere spørsmål enn dette.   

Og da tenker jeg ikke på det KK skriver om at “Alle snakker om Michelle Keegan sine kåper” og leter etter hvor de kan få kjøpt noe som ligner til en billig pris.  

Ikke la deg lure til å tro at serien bare handler om dette.  

NB: Spoiler Alert – leser du videre kan det avsløre deler av handlingen i serien for deg.  

Foto: Netflix

Hva gjør vi med skyld og feil?  

Vi har alle gjort større eller mindre feiltrinn i livet. Handlinger vi har utført, bevisst eller ubevisst, som får konsekvenser for både oss selv og de rundt oss. Kanskje ett av våre største og viktigste spørsmål som menneske er “Hva skal jeg gjøre med skyld og skyldfølelse?“.  I Fool Me Once møter vi karakterer som alle har feil, forseelser og urett med i bagasjen sin. Noen mer graverende enn andre.  

Noen eksempel:  

 • Maya sliter med skyldfølelse etter en avgjørelse hun tok i en krigssituasjon, som førte til at uskyldige sivile ble drept.  
 • Politimannen Sami sliter med det han tror kan være konsekvenser av tidligere alkoholmisbruk. Noe som gir han skyldfølelse.   
 • Mayas ektemann, Joe Burkett har tatt mange dårlige valg, helt fra ungdomstiden.  

Mestringsstrategier i Fool Me Once 

I serien får vi se ulike eksempel på mestringsstrategi i møte med skyld og skyldfølelse.  

Joe prøver å dekke over sine feilgrep, og må stadig gå mer drastisk til verks for å hindre å bli avslørt.  

Familien til Joe tror at penger kan skjule eller kjøpe de fri fra det aller meste.  

Sami vurderer å avslutte sitt eget liv, for å ikke la sine egne svakheter gå ut over de nærmeste.  

Maya påstår at hun har kontroll over situasjonen. Men i samtalen med Dr Wu i episode 4 får hun høre at hun trenger å tilgi seg selv for det som skjedde.  

Noe Maya ikke tror vil hjelpe:  

“Det virker som om å fjerne skyldfølelse eller skyld skal fikse ting. Det gjør ikke det. Tro meg.”  

 Dr Wu sin respons er at dette vil ta tid.  

Men Maya velger sin egen løsning. Hevn.  

Hva er en bedre løsning?  

Om ikke vi har like store problem å bære på som de vi møter i Fool Me Once, har vi alle ulike utfordringer i livet.  

Bak fasaden av smil, sminke og latter skjuler det seg hos alle mennesker ulike former for lidelse, smerte og bekymringer.” – Ørjan Johannesen (Sjelslivets landskap)  

Ofte kan dette være på grunn av ting vi har gjort, eller ting noen har gjort mot oss. Å feie ting under teppet er ikke en bærekraftig løsning i det lange løp. Hevn kan kanskje gi en kortvarig glede, men setter den deg fri fra skyld? Finnes det noe eller noen som kan fjerne skyldfølelse eller skyld?  

Johannesen skriver:  

I møte med egen og andres synd er tilgivelse det som kan fjerne skyld og skam, lege dype sår og gjenopprette relasjoner.”  

For enkelt? 

Kanskje du tenker at tilgivelse er en for enkel eller urimelig løsning. Skulle Maya bare ha tilgitt, i stedet for å ta hevn?  

Det er i alle fall viktig å ha klart for seg hva tilgivelse ikke er. Her er noe av det Johannesen peker på i boken sin:  

 • Tilgivelse er ikke det samme som forsoning med den du eventuelt tilgir.   
 • Tilgivelse fjerner ikke behovet for rettslig prosess.  
 • Tilgivelse er ikke å unnskylde eller bortforklare det vonde.  
 • Tilgivelse er ikke å glemme. 
 • Tilgivelse er ikke en følelse.  
 • Tilgivelse er ikke enkelt. Som C.S. Lewis sa: “Alle sier at tilgivelse er en vidunderlig tanke, helt til de har noe å tilgi.” (Se det i øynene)  

 
Tilgivelsens kraft 

Kjetil Klungland, sønnen til politimannen Arne Sigve Klungland som ble skutt og drept under NOKAS-ranet, har en sterk historie om tilgivelse, med klar forankring i hans kristne tro.   

Jeg tenkte at hvis jeg tilga, var det jeg som ville nyte godt av tilgivelsen. For hvordan hadde mitt liv blitt formet av å gå rundt i evig sinne?https://www.politiforum.no/kjetil-klungland-nokas-ranet/valgte-a-tilgi-farens-drapsmann/154885  

Hvordan tror du historien til Maya kunne blitt, dersom hun hadde valgt tilgivelsens vei? 

Ser du under overflaten? 

Serier som Fool Me Once er lett å ty til som spennende underholdning. Og det kan inspirere kåpekjøp. Men utnytt også anledningen til å reflektere over det som ligger litt under overflaten. Gjennom slike serier kan en lett la seg lure til å tro at hevn gir en større tilfredsstillelse enn tilgivelse. Kanskje denne serien heller kan gi en mulighet til samtale og refleksjon om livsviktige tema, som tilgivelse og forsoning. Ser du muligheten? 

Noen spørsmål til refleksjon og samtale når du har sett Fool Me Once

 • Hva likte du best med serien? Hvorfor?  
 • Hvem i serien får du mest empati med, og hvorfor?  
 • Hvilken følelse sitter du igjen med etter å ha sett serien? Hva tror du det kommer av?  
 • Sami vurderer å avslutte livet, og spør etter “en god grunn” til å ikke gjøre det. Hva ville du sagt til han?  
 • Hva synes du om Maya sine handlinger i serien? Hva tror du datteren synes om valgene Maya tar?  
 • Hva tenker du om tilgivelsens kraft – både i møte med en selv og andre? 

Ønsker du å utforske kristen tro?

Sjekk ut våre nettkurs her!