Getsemane

Home | Blogg | Getsemane

Navnet på en vakker hage. Men denne kvelden i Getsemane var full av lidelse.

Jesus var i kamp. Han hadde dødsangst. Han svetta blod. Han kasta seg ned for å be. Han, som er livet, møtte døden.

Det er litt rart at Jesus, som selv er Gud, måtte lære noe

En kjent bønn Jesus bad er denne:

«Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Jesus legger til noe foran og noe bak. Dette er kanskje lettere for oss å fokusere på enn selve bønnen. At han sier «Er det mulig, så…» og «Ikke som jeg vil, bare som du vil».

Men selve bønnen i bønnen er dette «la dette begeret gå meg forbi». Jesus bad om å få slippe. Men det han legger til viser at det viktigste er at hans Fars vilje får skje.

Det er litt rart at Jesus, Guds Sønn, som selv er Gud, måtte lære noe. Men han måtte faktisk det. Han måtte lære lydighet, og han lærte det av lidelse.

Den andre gangen Jesus går litt bort fra de andre for å be har bønnen forandra seg. «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Og den tredje gangen han kommer tilbake er han klar.

Han drakk det begeret. Derfor er vårt beger helt tomt

Hva er forresten dette begeret Jesus bad om å få slippe? Hva var det i det? Det er den straffen vi skulle hatt. Den kalken vi skulle drukket. Altså, evig fortapelse. Jesus sitt beger var tomt, fordi han var syndfri. Men dette begeret som Jesus ber om å få slippe å drikke, er alle menneskers beger. Alles. Alle som har levd og som kommer til å leve. Selv om dette var en straff som var så hard at vi umulig kan fatte det, tok Jesus den. Han drakk det begeret. Derfor er vårt beger helt tomt.

Når Jesus blir pågrepet i Getsemane får vi et glimt av evangeliet. Vaktene kunne ha tatt alle disiplene med seg, men de hører på Jesus som sier

«Leter dere etter meg, så la da disse andre gå!»
(Joh 18,8)

I dag veit vi hva som skjedde litt etterpå. Vi veit at dette gjelder alle. Jesus visste hva som venta han. Og han visste hva som venta dem og oss, om han ikke døde. Jesus blir tatt. Disiplene får gå.

Hvis du likte disse poengene anbefales Med ham til Golgata av Carl Fredrik Wisløff. Der finner du de mer utfyllende, og enda flere.

Kanskje finner du boka i hylla hjemme, hvis ikke finner du den iallall på nb.no.

Skrevet av Jenny Stige 

Publisert på iTro.no


Vil du utforske hva som kan gi livet mening?

Da kan omGud.net og videoserien «Velkommen hjem» være et bra sted å begynne!