Hva er et livssyn?

Home | Blogg | Hva er et livssyn?

Presentasjon av aktuelle livssyn

 • Hva er et livssyn?
 • Hvilke er de vanligste livssynene?
 • Hva er egentlig de viktigste likhetspunktene og forskjellene?

Dette er grunnleggende og aktuelle spørsmål i et livssynsåpent samfunn!

På vegne av NLA Mediehøgskolen Gimlekollen har Damaris Norge produsert en videoserie med høgskolelektor Bjørn Hinderaker som presenterer aktuelle livssyn.

Vi anbefaler videoserien for alle som er interesserte i livssynsspørsmål!

Her er video nr. 1 i serien

Hva er et livssyn?

VIDEOSERIEN OM LIVSSYN

– med høgskolelektor Bjørn Hinderaker

 1. Hva er et livssyn? https://vimeo.com/196261396
 2. Kristen teisme: https://vimeo.com/196262281
 3. Deisme: https://vimeo.com/196261582
 4. Naturalisme: https://vimeo.com/197786370
 5. Nihilisme: https://vimeo.com/197787527
 6. Eksistensialisme: https://vimeo.com/197789132
 7. Østlig panteistisk monisme: https://vimeo.com/197790321
 8. New Age: https://vimeo.com/197791462
 9. Postmodernisme: https://vimeo.com/198175681
 10. Islam: https://vimeo.com/198178335

Utforsk kristen tro i nettkurset “Hvorfor Jesus?

LagreLagreLagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre