Hva er tro?

Home | Hva er tro?

Hva er tro, og finnes det rasjonell tro?

Tro er for det første ikke det motsatte av viten
Det motsatte av viten er uvitenhet, mens det motsatte av tro er ikke-tro.

Alle tror

Tro er ikke begrenset til religiøs tro. Vi går alle rundt og tror en hel masse om verden rundt oss, som at den faktisk finnes, at andre mennesker kan tenke, at vi kan stole noenlunde på våre sanser, vår hukommelse osv. En rasjonell tro kan begrunnes ut fra både refleksjon, argumenter, historiske kilder, vitenskap og opplevelser.

Tillit

Videre er det ikke slik at vi uten videre går rundt og vet en hel masse som er hevet over all tvil. Nei, mye av det vi ofte kaller for viten handler om tro i betydningen tillit. Vi har tillit til vår egen hukommelse, vi har tillit til våre egne sanser, vi har tillit til våre foreldre, våre tanker, naturvitenskap, historikere osv.

Finn ut mer:

Denne videoen er en del av serien “Svar på tiltale”.