Hvem sier du at Jesus er?

Home | Hvem er Jesus? | Hvem sier du at Jesus er?

Er Jesus den mest enestående personen gjennom tidene?

Mye kan tyde på at Jesus er den historiske personen som har forandret verden mest.

• Hvem er den fremste lederen?
• Hvem er den beste læreren?
• Hvem har gjort mest for menneskeheten?
• Hvem har levd det helligste livet?

Dra hvor du vil i verden.

Snakk med mennesker som tilhører enhver religion. De må alle innrømme at det aldri har levd noen som Jesus fra Nasaret.

Han er den mest unike personen gjennom tidene.

Han endret historiens retning. Til og med datoen på avisen din vitner om det faktum at han levde på jorden for 2000 år siden.

Jesus var forutsagt

Hundrevis av år før Jesu fødsel ble det skrevet ned ord fra profetene i Israel som forutsa at han skulle komme.

Det gamle testamente, skrevet av mange mennesker over en periode på 1500 år, inneholder mer enn 300 profetier som beskriver hans komme.

Alle disse detaljene ble oppfylt, inkludert hans mirakuløse fødsel, hans syndfrie liv, hans mange undergjerninger, hans død og hans oppstandelse.

Livet Jesus levde, undergjerningene han gjorde, ordene han talte, døden han led på korset, oppstandelsen fra de døde, oppfarten til himmelen – alt viser til det faktum at han ikke bare var menneske, men mer enn et menneske.

Jesus hevdet: “Jeg og Faderen er ett”, “Den som har sett meg, har sett Faderen”, og “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.”

LIVET OG BUDSKAPET TIL JESUS SKAPER FORANDRING

Se på livet og innflytelsen Jesus fra Nasaret, Kristus, har hatt opp gjennom historien, og du vil se at han og budskapet hans alltid skaper store forandringer i livene til mennesker og nasjoner.

Samme hvor læren og innflytelsen hans er blitt spredd, har ekteskapets hellighet og kvinners rettigheter og stemme i samfunnet blitt anerkjent.

Skoler og universiteter med høyere utdannelse er blitt etablert, lover for å beskytte barn er blitt innført, slaveri er blitt avskaffet og en mengde andre endringer er blitt gjort til beste for menneskeheten.

Hvem tror du at Jesus fra Nasaret er?

Livet ditt på jorden og i evigheten blir påvirket av svaret på dette spørsmålet

Ta han ut av kristendommen, og ingenting er tilbake.

Bibelsk kristendom er ikke bare en livsfilosofi, heller ikke en etisk standard eller lydighet mot religiøse ritualer.

Sann kristendom er basert på en levende, personlig relasjon til en oppstanden, levende frelser og herre.

Jesus fra Nasaret ble hengt på et kors, lagt i en uthogd grav, og tre dager senere ble han oppreist fra de døde.

Kristendommen er unik på denne måten.

GRUNNER TIL Å TRO

Oppstandelsen er sentral i den kristne tro. Det er flere grunner til at de som studerer oppstandelsen tror den faktisk skjedde.

Forutsagt

For det første forutsa Jesus sin død og oppstandelse, og hans død og oppstandelse skjedde akkurat slik han hadde forutsagt.

Den tomme graven

For det andre er oppstandelsen den eneste fornuftige forklaringen på at graven hans var tom.

En grundig lesning av den bibelske historien viser at graven der Jesu kropp ble lagt, var strengt voktet av romerske soldater og stengt med en stor stein.

Personlige vitner

For det tredje viste Jesus seg minst ti ganger for dem som hadde kjent ham, etter at han hadde stått opp.

Herren beviste at disse møtene ikke var hallusinasjoner. Han spiste og snakket med dem, og de tok på ham.

Kirkens fødsel

For det fjerde er oppstandelsen den eneste rimelige forklaringen på at den kristne kirke oppsto.

Bilder av JesusDen kristne kirke er med god margin den største institusjonen som eksisterer og noen gang har eksistert i løpet av verdens historie.

Forandrede liv

For det femte er oppstandelsen den eneste logiske forklaringen på forandringen som skjedde i disiplenes liv.

De forlot Jesus før hans oppstandelse. Etter at han døde var de motløse og redde. De forventet ikke at Jesus skulle stå opp fra de døde.

Men etter hans oppstandelse og opplevelsen på pinsedag ble de samme motløse, skuffede kvinnene og mennene forandret av den mektige kraften i den oppstandne Kristus.

I hans navn snudde de verden opp ned.

En levende herre

Han lever i dag og velsigner og beriker trofast livene til alle som stoler på ham og lyder ham.

Blant disse er også mange som har hatt stor innvirkning i verden.

Den franske fysikeren og filosofen Blaise Pascal talte om menneskets behov for Jesus da han sa:

“Det fins et gudgitt tomrom i hvert menneskes hjerte, som bare Gud kan fylle gjennom sin sønn Jesus Kristus“.

VIL DU BLI PERSONLIG KJENT MED JESUS KRISTUS SOM DIN LEVENDE FRELSER?

Du finner flere nettkurs om Jesus på kurs.omGud.net