Hvor går Veien til Visdom? 

Home | Blogg | Hvor går Veien til Visdom? 

Hvordan vokse i visdom?  

Bør visdom prioriteres? Jeg har en plan for hvordan jeg skal holde kroppen sprek så lenge som mulig. Det er en ganske disiplinert plan, som omfatter hverdagsaktivitet, kosthold, relasjoner, søvn og trening. For å nevne noe. Les mer om dette her: https://omgud.net/jeg-investerer-for-fremtiden/ Men burde jeg ikke ha en tilsvarende plan for hvordan jeg skal kunne vokse i visdom?  


Hva er visdom? 

Det er ikke lett å finne en enkel definisjon på visdom. Jeg har spurt ChatGPT, og her er noe av det som kom frem.  

Visdom viser til en dyp forståelse av livet, kombinert med evnen til å bruke kunnskap og erfaring på en god og fornuftig måte. Det handler ikke bare om å ha pugget informasjon; det handler om innsikt og refleksjon.  

Dette er nok noe folk flest kan være enig om.

Men kanskje du lurer på hvordan visdom blir beskrevet i Bibelen?  Hva er visdom ifølge Bibelen?  

I Bibelen er visdom så viktig at flere av bøkene i Det gamle testamentet blir beskrevet som “visdomslitteratur“. Flere av Salmene, Salomos ordspråk, Forkynneren og Klagesangene er eksempler på dette.  

Så hvordan blir visdom beskrevet i Bibelen? Jeg vil trekke fram fem aspekter ved visdommen, som vi finner i Bibelen. 

 • Gudfryktighet: Visdom begynner med en respekt og ærefrykt for Gud. Salmenes bok sier: “Begynnelsen til visdom er å frykte Herren” (Salme 111:10). Å leve i respekt og ærefrykt for Gud er grunnlaget for all sann visdom. 
   
 • Rettskaffenhet: Visdom fører til et liv preget av rettferdighet, integritet og rettferdighet. Det handler om å handle rettferdig og behandle andre med kjærlighet og respekt. “Den som følger rettferdighet og kjærlighet, finner liv, rettferdighet og ære” (Ordspråkene 21:21). 
   
 • Forstand og innsikt: Visdom innebærer ikke bare å kjenne Guds vilje, men også å forstå og anvende den i praksis. “For Herren gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand” (Ordspråkene 2:6). 
   
 • Ydmykhet: Visdommen i Bibelen oppmuntrer til ydmykhet og å erkjenne ens egen begrensning og avhengighet av Gud. “Ydmykhet går forut for ære, og hovmod går forut for fall” (Ordspråkene 18:12). 
   
 • Livsførsel: Visdom handler ikke bare om å ha kunnskap, men også om å leve i tråd med den. Det er å ta gode valg og handle rett i ulike situasjoner basert på Guds vilje og veiledning. 

I Bibelen anses visdom som en dyrebar gave fra Gud som er tilgjengelig for alle som søker ham og lever i tråd med hans vilje.  

Det er ikke bare en intellektuell egenskap, men en livsfilosofi som former våre holdninger, handlinger og relasjoner. 


Noen grunner til å søke etter visdom: 

Jeg tror de fleste vil være enig i at visdom er verdifullt. Men søker vi aktivt etter visdom?  

Her er noen av grunnene vi finner i Bibelen til å oppsøke visdom:  

 • Visdom kan forlenge livet  
  “å eie visdom holder en mann i live”  
  Forkynneren 7.12b.  
   
 • Som leder er det ekstra viktig å søke visdom.   
  “Gi meg nå visdom og forstand så jeg kan være fører og leder for dette folket.“  
  Andre Krønikebok 1.10a. De fleste av oss skal ikke være leder for et helt folk, men mange er ledere på en eller annen måte. Vi leder oss selv, familien, på jobb, i ulike fellesskap eller i politiske sammenhenger.   
   
 • Visdom er verdifullt! 
  “Å kjøpe visdom er bedre enn gull, å kjøpe innsikt er mer verdt enn sølv.”  
  Salomos ordspråk 16.16. Kanskje en drøy påstand? I vår materialistiske verden, kan det virke som om sølv og gull har en høyere prioritet enn visdom. Kanskje våre verdier trenger en liten korreksjon?  

En plan for å vokse i visdom:  

 1. Spør etter visdom 
  Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.” står det i Jakobs brev 1.5. Så jeg tenker at det er en fin plass å begynne. Derfor vil jeg starte dagen med bønn.  
 1. Les, lytt og lær 
  Jeg har som mål å lese litt hver dag, helst om morgenen. Før jeg åpner mobilen, vil jeg åpne Bibelen og andre gode bøker.  
  Jeg vil utforske forskjellige temaer og perspektiver for å utvikle en bred forståelse.  
  Lydbøker og podkaster er også en genial måte å lære på. For tiden har vi abonnement på Storytel og der finnes det mange gode bøker av forfattere som John Stott, N. T. Wright, Christopher Watkins, C. S. Lewis, Andy Bannister og Wayne Grudem for å nevne noen.  
   
  “For det er Herren som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra hans munn.”  
  Salomos ordspråk 2.6  
 1. Skriv og reflekter 
  Jeg reflekterer best når jeg noterer ned tankene mine og setter disse i system.  Skriving kan hjelpe med å sortere gjennom komplekse ideer og se dem fra forskjellige perspektiver. Skriving fungerer som et verktøy for minnet. Jeg vil derfor prioritere tid til å notere ned tanker. Både ut fra det jeg leser og det som opptar meg. Du er kanskje ikke en som liker å skrive. Kanskje heller en som tenker og mediterer på Ordet. Kanskje en som gjerne snakker med andre om dine tanker. Bruk din måte å bearbeide, dele og formidle det du opplever å ha fått av visdom. 
 1. Søk råd 
  Jeg vil oppsøke andre med erfaring og visdom. Å lytte til ulike perspektiver kan gi meg ny innsikt og hjelpe til å se saker fra ulike vinkler. Det står mye om verdien av å søke råd i Bibelen.

  For eksempel: “Den dumme holder sin vei for å være den rette, vis er den som hører på råd.” Salomos ordspråk 12.15.  
 1. Lær av feil 
  Det er viktig å ikke være redd for å feile. Det er mulig jeg ikke blir klok av skade, men jeg kan alltid lære av feiltrinn.  
 1. Utvikle empati 
  Jeg vil lytte aktivt, stille spørsmål og prøve å forstå situasjonen fra den andres perspektiv. Når jeg er sammen med noen ønsker jeg å være til stede i øyeblikket. Unngå å la distraksjoner som telefonen ta oppmerksomheten min. 
   
  “Til slutt et ord til dere alle: Ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.”
  Peters første brev 3.8-9 
 1. Reflekter over egne følelser  
  Jeg vil øve meg på å reflektere over egne følelser og hvordan de kan påvirke mine handlinger og reaksjoner. Jeg ønsker alltid å handle i tråd med Guds gode vilje. Følelser som samstemmer, vil jeg derfor ta godt vare på. “En dåre gir utløp for alle sine følelser, den vise holder dem tilbake.” Salomos ordspråk 29.11. Det betyr ikke at en skal undertrykke følelser, men det er ikke de som skal være i førersetet.  
 1. Sett mål  
  Jeg vil identifisere områder der jeg ønsker å vokse og sette meg konkrete mål.  
  For eksempel med å finne tema jeg vil lære mer om, og utforske gode bøker om tematikken.  

Jesus er visdommen 

I kristen tro blir Jesus sett på som visdommen personifisert. 

Lære og undervisning  
Jesu undervisning, slik den er nedtegnet i evangeliene i Bibelen, inneholder visdomsord og lignelser som gir innsikt i livet, moral, og menneskelig natur. 

Handlinger og liv  
Jesu liv og handling demonstrerte visdom i måten han behandlet andre mennesker, viste medfølelse, tilgivelse og kjærlighet selv mot dem som motsatte seg ham. 

Gud med oss  
I kristen tro blir Jesus sett på som Guds inkarnasjon, hvor Gud selv ble menneske. Dette konseptet innebærer at all den guddommelige visdommen og kunnskapen er til stede i Jesus. 

Veiledning for etterfølgelse  
Jesus er et eksempel å følge når det gjelder hvordan man lever et liv som er i harmoni med Guds vilje og med ens medmennesker. 

Den gode nyheten er at Jesus har blitt vår visdom, når vi tror på han.  

“Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.” 

Paulus’ første brev til korinterne 1.30-31 
 • Jesus er den som kan holde oss i live, ja gi oss et evig liv.  
 • Jesus er den ultimate leder som vi skal få lov til å følge.  
 • Det å kjenne Jesus er mer verdifullt enn all verdens sølv og gull.  

Jakter du etter visdom?  

Da er det først og fremst Jesus du må bli kjent med.  

Hva er ditt neste steg?  

Er det noe i denne teksten som du vil ta med deg videre?  

Ønsker du å lære mer om kristen tro anbefaler jeg å sjekke ut nettkurset: Hvorfor Jesus?  

Visdom - illustrasjon
Hvor går Veien til Visdom?