Hvordan blir jeg lykkelig?

Home | Hvordan blir jeg lykkelig?

Er jeg lykkelig? Hvordan kan jeg bli lykkelig?

Dette er store og viktige spørsmål vi mennesker stiller oss. Vi ønsker å være lykkelige! Og når vi googler etter svar på hvordan vi kan bli dette, får vi mange gode tips og råd.

Lurer du på om du egentlig er lykkelig, finner du tester du kan ta for å se hvordan du ligger an på lykkeskalaen.

Viser det seg at du ikke er lykkelig nok, finner du mange tips om hva du kan gjøre for å stige noen grader på skalaen.

For eksempel kan du bli mer lykkelig dersom du:

  • Er mer raus og gjør gode gjerninger
  • Lærer deg selv å kjenne med å for eksempel skrive dagbok
  • Er mer takknemlig
  • Tar bevisste valg
  • Knytter nære bånd til andre
  • Slutter å konsumere reklame
  • Er fysisk aktiv
  • Prøver å være optimist
  • Er tilstede i nuet

Det er lett å se at dette er gode råd. Men kan de garantere at du når frem til det du ønsker å oppnå?

Hva om du prøver så godt du kan å følge disse rådene, men lykkefølelsen uteblir?

Vi jakter på lykken, men blir ikke alltid lykkelig selv om vi oppnår det vi jakter på.

“Vi har alt, men det er også alt vi har.” sier Ole Paus.

Kan det være at noe viktig mangler?

Et urolig hjerte

Teologen og filosofen Augustin av Hippo sa en gang:

«Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg»

Kan ekte og varig lykke henge sammen med en relasjon til Gud?

Mange mennesker vil svare et rungende ja til dette.

Religiøse mennesker er lykkeligere enn ikke-religiøse mennesker

Det har vært en betydelig mengde forskning som omhandler dette spørsmålet, og funn har en tendens til å indikere at religiøse mennesker er (eller i det minste rapporterer at de er) lykkeligere enn ikke-religiøse mennesker.

Det kan være mange grunner til at det er slik.

Religion gir folk en følelse av hensikt og orden og kan hjelpe deg til å håndtere negative livsopplevelser og eksistensiell frykt.

En rekke studier viser også at den sosiale tilknytningen, å være en del av et fellesskap, gir lykke.

Derfor kan det være god grunn til å utforske religion nærmere dersom du ønsker å bli lykkelig.

Dersom du har lyst til å utforske dette sammen med en kristen e-coach anbefaler vi at du melder deg på nettkursetVelkommen hjem