Hvorfor feirer vi pinse?

Home | Hvorfor feirer vi pinse?

Pinse beskrives av kristne som kirkens fødselsdag.

Den sjuende søndagen etter 1.påskedag er det 1.pinsedag.

Pinsen 2024 ligger i uke 20.

Første pinsedag: 19. mai. Andre pinsedag: 20. mai.

Pinse – «den glemte høytid»

Dette er kanskje den minst kjente kristne høytiden i Norge og kalles «den glemte høytid».

Dagen beskrives som kirkens fødselsdag av kristne.

Denne dagen hadde de 11 disiplene, som hadde vært sammen med Jesus i tre år, en merkelig opplevelse.

I fyr og flamme

De fikk «ild» over hodene. Det var Den hellige ånd, som Jesus også kalte Talsmannen, som skulle lære og minne dem om alt han hadde sagt dem.

I Bibelen står det om at Jesus forsvant foran øynene til disiplene. Det skjedde på den dagen som vi i dag feirer som Kristi Himmelfartsdag.

Jesus sa at disiplene skulle vente i Jerusalem inntil de ble døpt med Den hellige ånd:

«Men dere skal få kraft når Den hellig ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

(Apostelgjerningene, kapittel 1, vers 8 i Bibelen)

Pinsedagen var derfor startskuddet til kirken og mer enn 3000 mennesker ble døpt i Jerusalem.

I dag regnes en tredel av verdens befolkning som kristne, det vil si omtrent 2,2 milliarder. 

Vil du vite mer om hva kristne tror på?

Finn ut mer

Hvis du ønsker å finne ut mer om hva kristne tror anbefaler vi å ta nettkurset «Velkommen hjem», som er gratis.

Vil du utforske hva som kan gi livet mening?

Da kan omGud.net og videoserien «Velkommen hjem» være et bra sted å begynne!

 


Historien om Pinse finner du i Apostlenes gjerninger kapittel 2

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.

Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.

Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.

Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.