Jesus sin tidslinje

Home | Jesus sin tidslinje

Jesus – en spennende person som har innflytelse helt inn i vår tidsalder. Vi feirer hans fødsel i julen og minnes hans død og oppstandelse i påsken. Men hvem er egentlig Jesus? Hvordan ser tidslinjen hans ut? Les dette og oppdag høydepunktene i livet hans.

Etter en kort karriere som snekker, reiste han rundt i tre år med sine tolv gode venner. Han var lærer og utførte mirakler. Jesus fikk mange etterfølgere som trodde på budskapet hans om tilgivelse og rettferdighet. Livet hans er beskrevet i detalj i Bibelen, og ikke-kristne kilder bekrefter også hans eksistens.

Denne tidslinjen vil ta deg med steg for steg gjennom Jesu liv.

Jesu fødsel og barndom

Fra år 4 f.Kr – 26 e.Kr

På Jesu tid annonserte man ikke fødsler slik som i dag, vekten, lengden og fødselsdatoen ble ikke publisert. Derfor må vi få informasjon ut fra det som ble skrevet på den tiden det skjedde. Matteus, Markus, Lukas Johannes og Paulus er noen av de viktigste forfatterne av disse bibelske kildene. Disse fem mennene tenkte at Jesu liv var så viktig at de ville at alle skulle få høre om det. Takket være deres fortellinger kan vi lage en tidslinje over Jesu liv. Lukas og Matteus er de eneste som skriver om hans fødsel.

Engelen Gabriel besøker Maria i Nasaret

Det unge paret Maria og Josef er ikke gift når Jesus blir unnfanget. Engelen Gabriel, som besøker begge to og forteller dem at de skal få et spesielt utvalgt barn. Maria lurer på hvordan det er mulig, for hun har ikke hatt sex med Josef. Gabriel forteller da at Den hellige ånd skal komme over henne, og at Guds kraft skal gjøre at Jesus vokser i hennes mage.

Manntallet

På ordre fra keiseren måtte alle innbyggere registreres på det stedet de opprinnelig kom fra. Fra Nasaret drar Josef og en høygravid Maria sammen til Betlehem.

Jesu fødsel

Da de var fremme i Betlehem, startet fødselen for Maria. Det var ikke rom for dem i et vanlig vertshus i Betlehem – byen var stappfull av mennesker. Maria fødte sin sønn i det som mest sannsynlig er en stall.

Barselbesøk

Det var faktisk ikke nødvendig å annonsere at Jesus var født. Josef og Maria får flere besøkende, til og med helt fremmede. Fra gjetere utenfor byen som får høre av en engel at et spesielt barn har blitt født. Fra vise menn fra øst som følger en stjerne i retning av «den nyfødte jødenes konge».

Flyktning i Egypt

Det er ikke mye tid til en rolig barselperiode. De vise menn var først hos kong Herodes og lette etter den nye kongen – og Herodes blir livredd. Han vil ikke ha noen konkurrenter til tronen. Han sørger derfor for at alle guttebarn under to år i Betlehem skal drepes. Josef og Maria flykter hals over hode til Egypt, sammen med lille Jesus.

Stillhet på Jesu tidslinje

Etter Herodes død samme år, kommer Josef og Maria tilbake til Israel med Jesus. Familien bosetter seg i Nasaret. Mye er ukjent rundt Jesu barndom. Det eneste andre som er sagt om Jesu barndom er at han vokste opp som en sterk og smart ung mann. Utenom én spesifikk hendelse:

Den tolvårige Jesus i tempelet

Som tolvåring reiser Jesus med foreldrene sine til Jerusalem for å feire den jødiske påskehøytiden. Dette var en stor familiefeiring. På vei tilbake oppdager foreldrene plutselig at Jesus ikke er med i følget. Etter å ha lett i tre dager, finner de ham i templet, i dyp samtale med de skriftlærde.

Jesus ute av rampelyset

Som sin jordiske far, tror vi at Jesus var snekker. Ingenting er skrevet om Jesu liv mellom 12 og 30 års alder.

Jesus i offentligheten

Fra år 26-29

Rundt trettiårsalderen begynner det å dukke opp nye historier om Jesu liv. Det starter med at døperen Johannes begynner å forkynne om Messias som skal komme. Han kaller mennesker til å bli døpt. Så kommer Jesus inn på scenen.

Når Jesus starter sin offentlige gjerning, er han rundt 30 år gammel. Vi vet ikke eksakt når dette skjedde, fordi disse historiene først ble skrevet ned noen tiår senere. Mest sannsynlig fant disse hendelsene sted mellom år 26 og 29.

Jesus møter mange mennesker, forteller historier og utfører mirakler. I denne tidslinjen tar vi deg gjennom høydepunktene på reisen hans.

Jesus blir døpt

I starten av Jesu offentlige gjerning leter han opp sin slektning Johannes. Johannes døper mennesker slik at de kan starte nye liv. Han døper også Jesus. Da åpner himmelen seg og en stemme uttaler: “Du er min elskede sønn. I deg finner jeg glede». Gud forteller hvordan det hele henger sammen: Jesus er hans sønn, og Gud er fornøyd med ham.

Jesus alene i ørkenen

Rett etter dåpen, sender Gud Jesus ut i ørkenen i 40 dager. Jesus spiser og drikker ikke noe i hele denne tiden. Etter en stund kommer djevelen og møter Jesus. Han tester Jesus tre ganger: Han frister Jesus på områder der vi mennesker ofte kan opplever fristelse. Jesus motstår fristelser gjennom å peke på hva som står i Bibelen. Etter dette forlater djevelen Jesus.

Jesus drar tilbake til Galilea

Etter å ha vært lenge alene i ørkenen, drar Jesus tilbake til Galilea. Han er nå styrket, forteller Bibelen. Han underviser i synagogen og folk er imponert over ham. Han får en skriftrull fra profeten Jesaja i hendene. Han leser det som star skrevet om Messias som skal komme, og sier at det som er skrevet der, nå er oppfylt.

Jesus ber disiplene om å følge ham

Jesus reiser ikke rundt alene. I starten av reisen sin ber han tolv menn om å følge ham. Jesus reiser rundt i Israel som en lærer som underviser i synagogen og forteller mennesker om Guds rike. De tolv mennene blir hans nærmeste venner og elever og blir kalt disipler.

Jesu første mirakel

Jesus og disiplene blir invitert til et bryllup i Kana i Galilea. Gjestene setter seg rundt bordet, men det er ikke mer vin. Dette er en stor skam i en kultur som verdsetter gjestfrihet. Da ber Jesus seremonimesteren om å fylle vanntønnene helt fulle med vann. Vannet blir til vin – Jesu første mirakel.

Jesus feirer løvhyttefesten i Jerusalem

Løvhyttefesten er en høytid der jødene minnes tiden de bodde I hytter og telt etter at de flyktet fra slaveriet i Egypt. De feirer Guds trofasthet med en overdådig fest, full av dans og musikk. Mennesker som hørte Jesus undervise ble overrasket av hans kunnskap, siden Jesus ikke hadde noen formell utdanning.

Jesus bor i Dekapolis og Perea

Jesus bor i Dekapolis og Perea på vei til Jerusalem. Han utfører flere mirakler her: Han driver ut onde ånder og helbreder en døv mann. Gjennom dette endrer Jesus livet til flere mennesker.

Den siste uken i Jesu liv

År 29

Det står mye i Bibelen om Jesu siste uke i Jerusalem. Uken kalles ofte den hellige, gode eller stille uken. Her er en kort tidslinje som beskriver Jesu siste uke i Jerusalem.

Jesu mottagelse i Jerusalem

Jesus blir mottatt som en konge i Jerusalem. Han rir på et esel og folket vifter med palmegreiner og synger Hosianna («frels oss» eller «hjelp oss») for å hylle ham. Jødene håper at Jesus vil befri dem fra de romerske undertrykkerne og at han er den lovede Messias. Jesu inntog i Jerusalem feires på palmesøndag.

Jesus besøker tempelet

Vi finner ofte Jesus i tempelet. Men dette er ikke bare et vanlig besøk. På tempelplassen er det blitt et marked. Jesus blir rasende og dytter ned bordene til pengevekslerne og bodene til dueselgerne. Han er virkelig sint. Tempelet er Guds hus, ikke et hus for kjøp og salg.

Undervisning i tempelet

Jesus kommer til tempelet på nytt, og denne gangen underviser han. Jesus liker å forklare ting gjennom lignelser, korte historier fulle av symbolisme og metaforer. En av de mest kjente er lignelsen om den bortkomne sønnen.

Planer om å drepe Jesus

De jødiske lederne liker ikke Jesus. De prøver å provosere ham med vanskelige spørsmål. Men Jesus svarer med setninger som gjør at de ser seg selv i speilet. Lederne blir mer og mer sinte, samtidig som de ser at grepet de har hatt om folket, begynner å løsne. De bestemmer seg for at Jesus må bli ryddet av veien.

Judas gjør en avtale med de jødiske lederne

Judas blir overtalt til å forråde Jesus. Han loves 30 sølvpenger om han peker ut Jesus for soldatene.

Jesus på påskefesten i Jerusalem

Hver vår feirer jødene påske. Festen skal minne dem om israelittenes flukt fra Egypt etter førti år i fangenskap. Jesus feirer denne høytiden med vennene sine. Dette blir deres siste måltid sammen.

Forræderi

Mens de spiser påskemåltidet, forteller Jesus at noen i gruppen kommer til å forråde ham. Vennene er i sjokk. Hvem kan gjøre noe sånt?

Jesus tar farvel

Jesus forteller at han skal dø, men at han også skal stå opp igjen fra graven. Han forsøker å forklare til vennen sine hva som skal komme. I avskjedstalen sin snakker han om fremtiden, og forsøker å oppmuntre vennene sine. Vennene forstår likevel ingenting.

Fader vår

Jesus lærer vennene sine en ny bønn: Fader vår. Han oppmuntrer dem til å fortsette å be den.

Jesus blir arrestert

Etter måltidet går Jesus og vennene hans til hagen Getsemane. Soldatene kommer. Judas kysser Jesus på kinnet. Dette er tegnet han har avtalt med soldatene, for å vise hvem Jesus er. Jesu venn, Simon Peter, vil redde ham, og kutter av en av soldatenes øre. Men Jesus sier: «Det er nødvendig at dette skjer». Jesus føres bort.

Pontius Pilatus

Pontius Pilatus tenker at Jesus er jødenes problem. Han vil egentlig ikke ha noe med dette å gjøre og finner ingen feil hos Jesus. Til og med hans kone ber ham om å la Jesus få leve. Pilatus prøver å frikjenne Jesus gjennom å la folket velge om de heller vil benåde morderen Barabbas eller Jesus. Folket velger Barabbas. Presset fra de jødiske lederne er så sterkt at Pilatus til slutt gir opp. Jesus får dødsstraff.

Korsfestelsen

Jesus blir naglet til et trekors, med nagler gjennom hendene. Korsfestelse er en grusom måte å dø på. Jesus henger mellom to mordere, på høyden Golgata.

Jesu siste ord

Jesus roper ut til Gud, "Far, far – hvorfor har du forlatt meg?" Men han sier også "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør" Hans aller siste ord er: "Det er fullbrakt."

Jesus dør

Jesus dør på korset. Soldater stikker et spyd i siden på Jesus for å forsikre seg om at han er død.

Jesus gravlegges

Vennene tar Jesus ned fra korset. Han gravlegges i en hule i en hage som tilhører Josef av Arimatea. Vennene må være raske fordi den jødiske hviledagen er rett rundt hjørnet, og da har de ikke lov til å røre de døde.

Påskeaften

På påskeaften er det stille. I Norge kalles gjerne tiden fra palmesøndag til påskeaften for Den stille uke. Påskeaften er sabbat, den jødiske hviledagen. Jesu venner sørger. Det er skrevet lite om denne dagen. Det blir likevel fortalt at Judas angrer på forræderiet og ønsker å gi sølvpengene tilbake til de jødiske lederne. De nekter å ta dem tilbake. Judas blir oppspist av skyldfølelse og ender opp med å begå selvmord.

Jesu grav er tom

Jesu døde kropp trenger pleie. Maria Magdalena går til graven, men ser at den er åpen. Og tom! Maria møter Jesus i live. Hun springer tilbake til de andre. Men de tror ikke på henne.

Jesus viser seg for flere mennesker

Vennene er bekymret og forvirret. De søker støtte i hverandre. Så viser Jesus seg for dem. Han er i live! Jesus møter mennesker og snakker om hva som nå skal skje. Det blir rapportert at 500 mennesker ser ham i live.

Hvordan fortsetter historien?

Historien slutter ikke med at Jesus dør på korset, og oppstandelsen utgjør heller ikke den lykkelige slutten. Historien fortsetter helt frem til vår tid, så tidslinjen er fortsatt ikke avsluttet. I de 40 dagene etter Jesu oppstandelse, skjer det også viktige ting.

Jesus drar tilbake til himmelen

Jesus drar tilbake til himmelen etter 40 dager. På toppen av Oljeberget tar han farvel med vennene sine. Han oppmuntrer dem – de skal ikke være alene lenge. Vennene forteller senere at Jesus blir tatt opp i en sky og forsvinner mot himmelen. Jesus drar tilbake til sin far.

Pinse

Vennene til Jesus blir fylt med Den hellige ånd ti dager senere. Dette er fødselsdagen til den kristne kirken. Vennene forteller over hele verden at Jesus lever! Dette budskapet koster nesten alle vennene livet. Mange dør på grufulle måter. Men de tviler aldri. Etter 2000 år tror fortsatt mer enn 2,3 milliarder mennesker fortsatt på dette budskapet: Jesus lever!

Og nå?

Jesus har hatt en enorm innflytelse på verden. Den kristne troen er den største og raskest voksende religionen I verden. I vår tid tror 2,3 milliarder mennesker på Jesu oppstandelse (tall fra 2021). Mange forskjellige kirker eksisterer over hele verden. Kristne forteller mye om sin personlige relasjon med Jesus. Ikke bare som en inspirasjonskilde, men som en drivkraft i deres liv. Full av overbevisning følger de Jesus.

Hva betyr det å følge Jesus?

Et kort og enkelt spørsmål som man kan skrive mye om … Men hva er egentlig essensen i å følge Jesus?