Kom i posisjon

Home | Blogg | Kom i posisjon

Jeg står på toppen av broen og nyter utsikten. Blikket mitt stanser ved vindmøllene. De står helt i ro. Er det så lite vind? Nei, det ser bare sånn ut. Vindmøllene er nok justert til en posisjon som gjør at vinden ikke får tak i bladene. Justert ut av drift. Da blir det jo ikke produsert noe strøm heller. De er i vindens nærvær, men lar den ikke påvirke seg.

Hm…kan det bli sånn med meg også? At jeg justerer meg ut av drift? At jeg befinner meg i Jesu nærvær, men ikke lar Ham påvirke meg?

Er jeg en vindmølle i Guds rike, og Den Hellige Ånd er vinden, er det beste jeg kan gjøre å posisjonere meg i forhold til Ånden slik at Han får tak i bladene mine og setter meg i gang. Tillate Ånden å virke i meg. Åpne opp hjertet og la Ham rense meg og fylle meg med sin kraft, kjærlighet og visdom. Bare sånn kan jeg produsere frukt. Akkurat som grenen bare kan bære frukt hvis den er koblet på frukttreet. Jesus visste det. Han gjorde bare det Faderen viste ham. Han brukte mye tid alene i bønn til Faderen. Jesus er vårt forbilde. Han var i Gud og Gud var i Ham. På samme måte ønsker Han at vi skal være i Ham og Han i oss (se Joh 17, 20-26). Derfor sendte Han sin Ånd. Vår jobb er å posisjonere oss. Gi Ånden mulighet til å virke i oss og gjennom oss. Da kan menneskene rundt oss få et pust av Guds kjærlighet, glede, fred.

I Kristus – Kristus i deg

Å være i Kristus – det er forløsning

Men at Kristus får være i deg – det er helliggjørelse

Å være i Kristus – det gjør deg skikket for himmelen

Men at Kristus får være i deg – det gjør deg skikket for denne verden

Å være i Kristus – endret ditt bestemmelsessted

Men at Kristus får være i deg – forandrer din målsetting

Det ene gjør himmelen til ditt hjem

Det andre gjør verden til Hans verksted

Teksten er skrevet av: 

Kari Sundvoll Troland – republisert med tillatelse