Retningslinjer for personvern  

Home | Retningslinjer for personvern  

Sist oppdatert: 11. Juni 2018  

omGud.net, gjennom Senter for tro og medier, forplikter seg til å beskytte dine personopplysninger, og være åpne om hva vi gjør med dem, uansett hvordan du er i forbindelse med oss. Dette gjelder om du jobber som frivillig for oss, gir gaver, bruker våre tjenester, ønsker informasjon, undervisning eller vil lære mer om virksomheten.  

Vi er forpliktet til å behandle dine personopplysninger slik vårt ansvar tilsier. Vi er pålagt å gi deg informasjonen i disse retningslinjene for personvern under gjeldende lovverk, som inkluderer: 

Vi vil bare benytte personopplysninger på måter som det kan være grunn til å forvente.  

Behandling av dine personopplysninger skjer under ledelse av eller på vegne av den ideelle organisasjonen Senter for tro og medier under arbeidet omGud.net (heretter omGud.net).  

omGud.net er et internasjonalt globalt nettverk av organisasjoner. omGud.net eksisterer gjennom alle deltakende partnere verden over. For å levere tjenester, prosjekter, og i forbindelse med givertjeneste kan vi dele din personlige informasjon med en av våre omGud.net-partnere. 

omGud.net er en avdeling under Tro & Medier, som er registrert på Fjøsangerveien 45, 5054 Bergen. Med organisasjonsnummer 971 492 996.  

Disse retningslinjene forteller hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger. 

Om du har noen spørsmål angående våre retningslinjer for personvern, ta kontakt med oss: 

E-post: [email protected]  

Post: Postboks 2420 Solheimsviken, 5824 BERGEN.  

Hva er personopplysninger? 

I disse retningslinjene for personvern, blir personopplysninger definert som informasjon om deg som individ, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personlige preferanser, interesser (inkludert religiøst ståsted) og annen informasjon du deler med oss. 

Hvilke personopplysninger registrerer vi?  

Vi kan samle inn og lagre personopplysninger…  

 1. …når du besøker nettstedet vårt.
  Du kan besøke nettstedet vårt uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi personopplysninger, inkludert din e-postadresse. Vår nettserver kan samle inn anonym informasjon knyttet til ditt besøk på vår nettside, som IP-adresse og domene brukt til å komme inn på nettstedet, nettleser, nettstedet du brukte for å komme inn på vårt nettsted, sidene du startet og avsluttet på, enhver nettside innenfor vårt nettsted som blir sett av den registrerte IP-adressen og landet du er lokalisert i. Vi bruker denne informasjonen til statistikk på vårt nettsted (som antall besøk, gjennomsnittstid brukt, hvilke sider som blir sett, osv.), og til operasjonelle handlinger som arbeidet med kontinuerlig oppgradering av nettstedet.
 2. …når du gir oss personopplysninger direkte.
  Vi kan samle inn og lagre dine personopplysninger når du er i kontakt med oss gjennom dette nettstedet eller andre Tro & Medier relaterte nettsteder. For eksempel kan dette være når du…
 • …benytter noen av kontaktformene som er oppgitt på nettstedet vårt;  
 • …støtter vårt arbeid gjennom en pengegave;  
 • …registrerer deg i et arrangement;  
 • …registrerer deg i en av våre (e-post) tjenester;  
 • …registrerer deg i ett av våre e-kurs;  
 • …gir oss tilbakemelding;  
 • …klager;  
 • …søker en ledig stilling eller melder deg som frivillig gjennom vårt nettsted;  
 • …korresponderer med en ansatt i omGud.net eller Tro & Medier.  
 1. …når du gir oss informasjon indirekte.

Når du har kommuniserer med oss på sosiale medier som Facebook (Messenger), WhatsApp, Twitter, Instagram eller LinkedIn, kan vi også få innsyn i personlig informasjon om deg. Informasjonen som er tilgjengelig for oss vil være avhengig av hvilke innstillinger du har for personvern på hver av disse plattformene og retningslinjene for personvern på hver plattform. For å forandre innstillingene på disse plattformene, vennligst les deres respektive retningslinjer for personvern.  

Vi kan også få innsyn i informasjon om ditt besøk på nettsiden, for eksempel sidene du besøker og hvordan du navigerer på nettstedet, gjennom bruk av Cookies. Vennligst les delen om Cookies i disse retningslinjene for mer informasjon.  

Om du er 16 eller under? 

Om du er 16 år eller yngre, må du få tillatelse fra en av dine foreldre/foresatte før du gir oss noen personopplysninger.  

Hvilken informasjon kan vi få innsyn i? 

Når du har kontakt med oss via telefon,  e-post, ansikt til ansikt, eller via nett, kan vi samle inn opplysninger om deg (referert til i disse retningslinjene som ‘personopplysninger’). Dette kan inkludere navn, adresse,  telefonnummer,  e-postadresse,  fødselsdato, stilling og detaljer om utdanning og karriere, hvorfor du er interessert i omGud.net, og annen informasjon du velger å gi oss som omhandler deg personlig. 

Lov om datasikkerhet understreker at noen typer personlig informasjon er mer sensitiv. Dette omtales som ‘sensitiv’ personlig informasjon, og dekker informasjon som avdekker etnisk bakgrunn, religiøse eller filosofiske overbevisninger og politiske synspunkter,  fagforeningsmedlemskap, genetiske eller biometriske data, informasjon som omhandler helse eller data som omhandler en persons seksualitet eller legning. 

Om du eksplisitt samtykker, kan vi også samle inn sensitive personopplysninger dersom du velger å fortelle oss om dine opplevelser når du er i kontakt med oss.  

Hvordan og hvorfor bruker vi din informasjon?  

Vi bruker dine personopplysninger i følgende sammenhenger: 

 • Administrasjon av gaver: Vi vil bruke personopplysninger du gir til å administrere gaver du gir oss 
 • Svar på forespørsel: Om du kontakter oss med et spørsmål, kan vi benytte dine personopplysninger til å svare deg.  
 • Pengeinnsamling eller direkte markedsføring: Vi vil bare sende deg markedsføringsinformasjon gjennom e-post, dersom du har samtykket til dette. Om du tar bort samtykket og så velger å motta markedsføringsinformasjon igjen, vil din siste preferanse være gjeldende.  
 • Monitorering og evaluering: Vi kan bruke din informasjon for å forbedre den nåværende og fremtidige leveransen av våre tjenester. For å kunne gjøre dette, kan vi bruke tjenester fra andre tjenesteytere.  
 • Søknadsprosesser: Vi kan bruke din informasjon dersom du sender eller fyller ut et søknadsformular eller sender oss din CV eller personlige detaljer.  
 • Transaksjonelle sammenhenger: Vi vil behøve dine personopplysninger for å kunne utføre våre forpliktelser ut fra inngåtte kontrakter mellom deg og oss for varer eller tjenester. 
 • Tilgang og utvikling av nettstedet: Vi kan bruke dine personopplysninger for å hjelpe deg med tilgang til nettstedet vårt, gjøre opplevelsen personlig, og forbedre og utvikle dette videre.  
 • Administrasjon: Vi kan bruke dine personopplysninger til å lagre og håndtere klager, lagre en forespørsel om å ikke motta markedsføringsinformasjon lengre, lagre hva frivillige har gjort for oss, og til å lagre for annen viktig intern statistikk. 
 • Beskytte dine interesser: Vi kan bruke dine personopplysninger der vi har grunn til å tro at det er en risiko for alvorlig skade eller mishandling av deg eller andre.  
 • Markedsundersøkelser eller forskning: Vi kan invitere deg til å delta i markedsundersøkelser eller forskning for å hjelpe oss å forbedre nettstedet, pengeinnsamling, tjenester eller strategisk utvikling. Deltakelse er alltid frivillig, og ingen individer vil bli identifisert som et resultat av disse undersøkelsene, med mindre du gir samtykke til å offentliggjøre dine tilbakemeldinger.  
 • Lover, regler og skattemessige sammenhenger: Der det kreves etter loven, kan vi oppgi dine personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser. 

Hvem deler vi informasjonen din med? 

Vi vil bare bruke informasjonen du oppgir til det formålet vi opprinnelig ønsket den for. Vi vil ikke,under noen omstendigheter, selge eller dele dine personopplysninger med andre for andre formål, og du vil ikke motta reklame fra andre firmaer, veldedige eller andre organisasjoner som et resultat av at du har oppgitt dine detaljer til oss. 

Vi vil bare dele dine data av følgende grunner:  

Tredjeparts tjenesteytere: Vi kan behøve å dele din informasjon med datatilbydere eller tjenesteytere som hjelper oss å levere våre tjenester, prosjekter eller aktiviteter som har tilknytning til pengeinnsamling og appeller. Disse tjenesteyterne vil bare handle på instruksjon fra oss, og gjennomgår nøye undersøkelser før vi inngår kontrakt med dem, samt sterke forpliktelser i kontrakten hva angår datasikkerhet. Akkurat nå, har vi avtaler med følgende tjenesteytere:  

 • Jesus.net (lokalisert i Nederland). 
 • ProFundo (Norge) 

Der det kreves etter loven: Vi vil følge anmodninger der avdekking av personopplysninger er nødvendig dersom loven krever det. For eksempel kan vi oppgi dine personopplysninger til skattemyndighetene dersom du er under etterforskning, eller til myndigheter som forebygger og oppklarer kriminelle handlinger. Vi kan også dele dine personopplysninger med krisetjenester dersom vi har grunn til å tro at det er risiko for alvorlig skade på deg selv eller andre. Vi ønsker alltid å sikre at dine personopplysninger, av disse tredjeparts tjenesteyterne, bare benyttes til lovlige formål innenfor disse retningslinjene for personvern.  

Tredjeparts nettsteder og informasjon 

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som blir drevet av tredjepart, sånn som andre organisasjoner, sponsorer, innholdsleverandører og markedsførere. Når du klikker på en lenke eller kobling til et utenforstående nettsted, forlater du nettstedet og blir tatt til sider utenfor vår kontroll der våre personvernregler ikke lenger er gjeldende.  

Du må lese retningslinjer for personvern på det aktuelle tredjeparts nettstedet for å bli kjent med hvordan personopplysninger vil bli brukt. Vi tilbyr også innhold produsert av tredjeparter på noen av våre nettsteder.  Vi er ikke ansvarlige for retningslinjer for personvern hos slike innholdstilbydere eller tredjeparts nettsteder.  

Hvordan beskytter vi informasjonen din? 

Vi bruker tekniske og organisatoriske garantier for å sikre at dine personlige opplysninger er sikre. Vi begrenser tilgangen til informasjon på en nødvendig måte, og tar nødvendige tiltak for å sikre at våre folk er oppmerksomme på at slik informasjon bare brukes i samsvar med denne personvernerklæringen.  

Vi gjennomfører regelmessige vurderinger av hvem som har tilgang til informasjon som vi holder for å sikre at informasjonen din  

bare er tilgjengelig av kvalifiserte, frivillige og tredjeparts samarbeidspartnere.   

Hvis du bruker ditt kreditt- eller debetkort til å donere til oss, kjøpe noe eller bestille online, sender vi dine kortdetaljer sikkert til våre betalingsprosesspartnere. Vi gjør dette i samsvar med industristandarder og lagrer ikke detaljene på vår nettside.  

Vær likevel klar over at det alltid medfører risiko å sende informasjon over offentlige nettverk eller ved bruk av felles datamaskiner, og vi kan ikke 100 % garantere for datasikkerhet for data (inkludert personopplysninger) oppgitt eller overført over offentlige nettverk.  

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger? 

Vi vil beholde personopplysninger i forhold til finansielle transaksjoner så lenge loven krever det i forhold til skatteopplysninger (dette kan være opp til seks år etter en pengeoverføring)  

Om du ber oss om å ikke bruke din personlige informasjon i forbindelse med markedsføring, kan vi i noen tilfeller være nødt til å legge dine detaljer inn i en liste over personer som ikke lenger ønsker å bli kontaktet av oss.  

Av respekt for dine personopplysninger vil vi ikke beholde dem lenger enn nødvendig for de hensikter de var innsamlet, også tatt i betraktning retningslinjer fra Datatilsynet 

Hva med internasjonale overføringer av personopplysninger? 

Vi kan bruke tjenester fra tjenestetilbudet utenfor det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS), noe som betyr at dine personopplysninger blir overført, prosessert og lagret utenfor EØS-området. Vi gjør oppmerksom på at rettssikkerheten generelt ikke nødvendigvis ligger på samme nivå i land utenfor EØS som den gjør innenfor EØS.  

Vi arbeider likevel for å få på plass passende sikringstiltak som beskytter dine personopplysninger, som for eksempel å inkludere standarder godkjent av Europakommisjonen i standardkontrakter. Gjennom å oppgi personlig informasjon til oss, godtar du denne overføringen, prosessering eller lagringen i et område utenfor EØS.  

Hvilke rettigheter har du til din personlige informasjon? 

Lover om datasikkerhet gir deg rett til å anmode om tilgang til personopplysninger om deg som blir brukt av omGud.net og Tro & Medier og til å rette eventuelle feil. Du har også rett til å be oss slette din personlige informasjon, å be oss om å begrense bruken av den, eller protestere mot bruk av den.  

Om du ønsker å benytte disse rettighetene, skriv vennligst et brev (eller e-post) og send det sammen med kopier av to separate id-dokumenter som inneholder foto og bekrefter din adresse, som for eksempel et pass, førerkort, eller bankkort med bilde. Vennligst også legg ved annen relevant informasjon i forbindelse med kontakten du har hatt med oss, dette vil hjelpe oss å finne det som er lagret om deg.  

Du kan sende oss dokumentene via post til:  

Ansvarlig for datasikkerhet v/omGud.net  

Tro & Medier
Postboks 2420 Solheimsviken, 5824 BERGEN  

Eller send oss kopi av skjemaet på e-post sammen med skannede bilder eller fotografier av dine id-dokumenter til: [email protected]  

Vi svarer deg innen 30 dager etter at vi har mottatt din forespørsel og dine id-dokumenter.  

Hvordan klage eller uttrykke bekymring?  

Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om disse retningslinjene, ønsker å sende en formell klage om vår tilnærming til datasikkerhet eller uttrykke bekymring om personvern, vennligst kontakt Senter for tro og medier.  

E-post: [email protected]  

Post: Senter for tro og medier, Postboks 2420 Solheimsviken, 5824 BERGEN.  

Om du ønsker å klage på hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, vennligst følg vår prosedyre for klager. Om du ikke er fornøyd med svaret du får, kan du ta dette opp med relevant lovbestemt organ:  

Datatilsynet  

[email protected]   

OM INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)  

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en god opplevelse når du besøker nettsiden vår.  

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i harddisken på datamaskinen din, smarttelefonen eller annet IT-utstyr. Den gjør det mulig å gjenkjenne datamaskinen/IP-adressen din og samle inn informasjon om sidene du besøker.  

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at en del sider ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer cookies.  

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre opplevelse som bruker av nettsiden vår, for å forbedre innholdet og funksjonene på nettsiden og for å huske valgene du gjør når du besøker oss på nettet, som for eksempel hvilket innhold du leser. Vi kan også bruke informasjonskapsler til å målrette markedsføringen vår slik at den passer dine behov og for å lage statistikk om bruk av nettsiden. Noen informasjonskapsler lagres inntil du lukker nettleseren, andre lagres lengre enn dette. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.  

Vi benytter oss av informasjonskapsler fra tredjeparter. En informasjonskapsel fra en tredjepart er en informasjonskapsel som er installert av noen andre enn Tro & Medier. Det kan være andre nettsider som leverer innhold for vår nettside, leverandører av noen av våre funksjoner på nettsiden eller analyseringsprogrammer.  

Vi bruker følgende informasjonskapsler fra tredjeparter:  

Google
Google Analytics brukes til å registrere og analysere besøksstatistikk på nettstedene våre. Informasjonen som lagres i Google Analytics inneholder ikke identifiserbare personopplysninger, men aggregert statistikk om brukernes bevegelser og handlinger på nettsidene. Vi bruker denne informasjonen til å forstå hvordan besøkende opplever nettstedet og forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet vårt. Her kan du lese Googles personvernserklæring 

Facebook
Vi bruker Facebook Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook. (Les mer om annonser på Facebook og Facebooks cookie policy.)  

LÆR MER OM INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)  

Her finner du mer informasjon om hva cookies er og hvordan du administrerer du bruken av dem:  

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/
https://cookiesandyou.com/  

Når endrer vi retningslinjene for personvern? 

Våre retningslinjer for personvern kan endres, så vennligst sjekk denne siden innimellom for å se om vi har inkludert noen oppdateringer eller endringer.