Såret i livet

Home | Såret i livet

Er du blitt såret noen gang?

Av ord, for eksempel, som rammet deg som hammerslag. -Et sårende ord vekker vrede, sier Bibelen. Er vi ærlige, må vi svare ja på spørsmålet. Vi har kjent smerten av svik, løgn og avvisning.

Han ble såret

«Møt Han som leger sårene i livet» er hovedbudskapet i denne reklamefilmen du kanskje har sett på kino. Ordene er hentet fra et av de aller mest kjente versene i Bibelen, fra Jesaja 53,5 i Det gamle testamente: Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Det handler om Jesus

Jesaja skrev dette om lag 700 år før den han pekte frem mot, Jesus Kristus, ble født som menneske. For også Jesus ble såret. Det hebraiske ordet betyr å trenge gjennom, lik naglene som brutalt ble slått gjennom hender og føtter da Jesus ble korsfestet. Lik soldatens spyd som trengte gjennom siden til Jesus da de skulle sjekke at han var død. Han ble «knust», står det videre, billedlig talt under vekten av andres synd – av vår synd – som matkrydderet knuses av støteren i en morter.

Hvorfor var dette nødvendig? 

På grunn av våre overtredelser og misgjerninger, står det med litt høytidelige ord i det samme verset – lovbrudd, feiltrinn og synd er litt enklere ord som det også har blitt oversatt med.

Hva var det som skjedde?

Vi vendte oss hver til sin vei, leser vi i vers 6 i samme kapittel. Menneskeslekten valgte å snu ryggen til Gud, å synde, men straffen for dette la den hellige Gud på sin eneste sønn, og han var villig til å ta straffen for oss.

Leger sårene i livet

Dette er det store såret som han, Jesus, helbredet gjennom sin død for oss på korset. Men vi må la oss sårbehandle av Ham dersom det skal ha virkning for den enkelte av oss. Vi må med andre ord la lyset fra Bibelens ord, lik lyskasterne i filmen, vise oss at vi trenger en som tar straffen for oss. Du og jeg trenger det. Ikke bare de andre. Jesus gjenopprettet forbindelsen mellom mennesket og Gud. Som knipetangen i filmen trekker spikeren ut og gjør hullet som spikeren hadde laget, helt igjen.

Tilgivelse

Dette er det virkelige såret. Det er dette vi virkelig trenger å få leget. Da vil vi få et hjerte som kan tilgi, slik som vi selv har blitt tilgitt av Gud, og også de rent menneskelige sårene kan bli leget.


Vil du utforske hva som kan gi livet mening?

Da kan omGud.net og videoserien «Velkommen hjem» være et bra sted å begynne!