Meningen med livet

Home | Meningen med livet

Har livet en mening?

Søker du etter meningen med livet? 
Se denne videoen.