Tilgitt

Home | Tilgitt

Tilgitt

Jeg turde ikke ringe til min far å si hva jeg hadde gjort. Jeg våget ikke…