Innlegg

Home | Blogg

Den tilkalte – en bloggpost om Den hellige ånds vesen

Jeg fikk se mer av Den hellige ånds vesen i dag. En bloggpost om Den hellige ånds vesen og gjerning.

Mørket omkranset meg – en bloggpost om depresjon og ensomhet

Jeg var sliten
Det var ikke noe bemerkelsesverdig med denne dagen. Ikke noe spesielt, jeg var sliten, men alle er slitne i begynnelsen av desember…