Kongens Nyttårstale 2023 – «Usynlege hender leier oss»

Home | Kongens Nyttårstale 2023 – «Usynlege hender leier oss»

Tanker etter kongens nyttårstale 2023 

«Usynlege hender leier oss» startet kong Harald sin nyttårstale 2023, og siterte med det et dikt av Jon Fosse, nobelprisvinner i litteratur. 

Hva er disse usynlige hendene som Fosse skriver om? «Disse usynlige hendene kan være så mye forskjellig: Kjærlighet, vennskap, en gudstro, vilje, håp», fortsatte kongen.  

Jeg kom over diktet fra Fosse på PoesiRingens Facebook-side. Her ble dikteren kritisert i kommentarfeltet for «sentimental eskapisme», altså en flukt fra virkeligheten gjennom å romantisere den. 

Er det det Fosse gjør? Og kongen i sin nyttårstale? 

Snakke sant

Nei, da er det verdt å høre kongens tale gjennom en gang til. Der er det ingen romantisering av virkeligheten, men en sann erkjennelse av hendelser og holdninger som kan true oss som nasjon og enkeltmennesker. Han snakket om krig og konflikter, utenforskap, klimakrise – og om behovet for å lytte, snakke sant om virkeligheten og å være tålmodig.  

De usynlige hendene er ikke en virkelighetsflukt. De bringer håp inn i hverdagen.  

I kongens nyttårstale er det det store «vi» som utfordres til å være de usynlige hendene. Jeg ønsker å utfordre oss til å tenke enda større. At vår verden og våre liv bæres av en som har skapt oss, en som elsker oss: Vår Gud. 

Hvor var de usynlige hendene?

Jeg er klar over at det kan provosere. For hvor var de usynlige hendene da bomber falt i Ukraina eller Gaza, eller da terroren rammet Israel? Hvor var de usynlige hendene da du mistet noen du elsker? Hvor var de da mobbingen ødela livet til ditt barn? Listen kan være lang. Mye lenger. Hvor var Gud da det onde skjedde? Og hvordan kan Gud være god, når onde ting skjer?  

Det spørsmålet er blitt stilt til alle tider – også av mennesker i Bibelen. Og selv om det ikke finnes enkle svar, inviterer jeg deg gjerne til å ta det gratis nettkurset «Det ondes problem» for å kanskje få svar på noen av dine spørsmål. 

«Sentimental eskapisme». Jeg forstår kritikken. På sitt verste kan troen på Gud være en virkelighetsflukt som ikke ser at også vi skal være de usynlige hendene – Guds redskap for å bringe håp, fred og forsoning til mennesker. Men på sitt sanneste er troen på Gud en døråpner til virkeligheten, som gir oss håp om at noen bærer oss. 

Gud med oss?

Julehøytiden som er lagt bak oss, viser oss det motsatte av virkelighetsflukt. Da ble Guds hender synlige i et lite, nyfødt barn. Jesus, frelseren, som også ble kalt Immanuel, «Gud med oss». Han gav avkall på sin rettmessige plass i himmelen, steg ned, ble et menneske som til slutt gav sitt liv for oss – for å sette oss fri og gi oss evig liv. Vil du vite mer om dette, kan du gjerne ta nettkurset «Hvorfor Jesus?»

Mitt håp er at du gjennom kursene på omGud.no skal oppleve at usynlige, gode, allmektige hender leder deg, og at, for å låne ord fra Jon Fosse: 

Det er desse usynlege hender 

som legg sin stille musikk 

inn i oss 

som eit lyftande sug 

inn mot den stilla 

som gjer at dagen kan levast. 

Jeg ønsker deg et velsignet år. 

Hilsen Jarle Haugland