Bønn

Home | Bønn

Bønn har rom for Gud

En bønn er ikke over når den er bedt.

Litt, mer, mye eller alt?

Dagen da jeg skjønte at Jesus kan være mer i livet mitt.
Han møter meg når jeg søker han.