Hvem står bak omGud.net

Home | Hvem står bak omGud.net

Tro & Medier er ansvarlige for omGud.net og partner for Jesus.net i Norge

Dette nettstedet ble født ut av et ønske om å hjelpe folk til å kjenne Gud og frelse gjennom Jesus Kristus, gjennom en enkel, moderne, attraktivt og tilgjengelig nettside.

Innholdet til omGud.net var i utgangspunktet utviklet etter en idé av Eric Célérier. Men vi har videreutviklet og enerett på konseptet for å få det til å passe inn i Norge.

Vi ønsker å takke følgende partnere for samarbeidet med arbeidet vårt 

KnowingGod.net
omGud.net er en del av KnowingGod.net som forvaltes av non-profit kristen organisasjon Top Mission.
Organisasjonen er lokalisert i Frankrike på byen Strasbourg (8 rue Soleure).

Kontakt oss

Kjetil Fyllingen er leder for omGud.net