Livssyn

Home | Livssyn

Dager med Jesus

Dager med Jesus

Her kan du utforske en serie med 40 videoklipp fra The JESUS Film, som kan styrke deg i din vandring med Gud.

Hva er et livssyn?

Har du lurt på hva som er de viktigste likhetspunktene og forskjellene i ulike livssyn? Da bør du se denne videoserien med høgskolelektor Bjørn Hinderaker